•   Consultanta gratuita
  •   Pretul corect
  •   Cartea masinii.
  •   Talonul
  •   Contract de vanzere – cumparare
  •   Cartea de identificare.
  •   Talon
  •   Inspectie tehnica valabila 1 ap.
  •   Atentie la acte FALSE
  •   Riscul de falsificare
  •   Verifica-ti asigurarea de Bulgaria